✅کیا دوست دارن سال دیگه اینجا باشن؟؟
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان◀️دانشکده پزشکی😍