اونی موفقه که درسال کنکور همه فکر و ذکرش درس باشه .. تا بعد کنکور خداحافظ .. ان شاءالله همگی موفق باشین :)