کتاب حاضر، مجموعه ای از مقالات فلسفی شامل اندیشه سیاسی اسپینوزا، ابن خلدون، لنین و فلسفه هگل، و جامعه مدنی نوشته سید جواد طباطبایی است.

چند مقاله فلسفی

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: سیدجواد طباطبایی
تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه
لینک دانلود مستقیم
لینک دانلود کمکی: دریافت فایل