این بار با مجمموعه سخنرانی های انگیزشی والتر باند یکی از سخنرانان موفق در زمینه سخنرانی های انگیزشی در خدمت شما هستیم .
اگر در زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنید، اگر دنبال آرامشید، اگر دنبال موفقیت در زندگی و شغل خود هستید

به شما توصیه میکنم که شاهد یکی از پر طرفدارترین ویدیو های یوتیوب باشید .

 

 

قسمت اول : چگونگی تفکر

قسمت دوم : رهایش کن

قسمت سوم : سرنوشت

قسمت چهارم : چه میشد اگر …

قسمت پنجم : تسلیم نشو

قسمت ششم : سخت کوشی
 

قسمت هشتم : گرم کردن

قسمت نهم : برای زندگی خود بجنگید  

 

قسمت دهم : درخشش  (جدید)

 

قسمت یازدهم : عمیق تر جست و جو کنید 

 

قسمت دوازدهم : شکر گذار باش 

 

قسمت سیزدهم : حال را در آغوش بگیر 

 

قسمت چهاردهم : شارژ   

 

قسمت پانزدهم: چرا کنار کشیدی؟   

 

قسمت شانزدهم: آیا حامله ای؟    

 

قسمت هفدهم : بهترین باش   

 

قسمت هجدهم : سالی متفاوت ، شمایی متفاوت   

 

قسمت نوزدهم :  عادت ها و رفتار ها   (جدید)