سلامممممم به همه دوستان خوبم وهمه کسانی که میان اینجاونظرمیزارن مامخلص همتونیم ببخشیداگردیربه دیرسرمیزنیم وجواب میدیم یکم درگیردرسودانشگاشدیم انشالله به امیدخدابازمیایم واینجامث قبلناعالی میشه 

میخوام اینجاباکنکوریهاوپشت کنکوریهاصحبت کنم 

دوستان روزهایی که درپیش دارین بهترین روزهای عمرتونه چون دارین براهدفتون باتمام وجودتون تلاش میکنید هرچقدازلذت رسیدن بگم کم گفتم تازمانی که خودتون تجربش کنیدولی الان میخوام شیرینی این رسیدنو جوری توصیف کنم که لذتش تاروزخودش توذهنتون بمونه وبراش بجنگید

اخ چه کیفی میده ساعت روروالارم بزاری برااولین روزمهروهمهمه رسیدن دم دردانشگاموردنظر.این تازه اولین روزشه هرروزکه بگذره یه شروع جدیدیه تجربه جدیدمیشه براتون .ورودبه جمع دوستانی که همشون روزهایی مث توبرارسیدن به هدفشون تلاش کردن.وبعدهفته های بعدی گرفتن برنامه درسی وشروع خریدن کتابهای رشته موردنظروای چه کیفی میده وقتی میری کتاب فروشی میگی اقاببخشیدفلان کتاب رومیخوام بعدیه لبخند میفته رولبت واحسلس غرورمیکنی که اره اخرش رسیدم.حس خوب رسیدن به هدفتون روباهیچ چیزی عوض نکنیدهیچ هیرممکنی براتون وجودنداره باارزشترین دارایی شماتوسال کنکورذهنتون اگه مثبت باشه شماروبه هدفتون سوق میده پس باهاش کارکنیدبعدهم زمانتونومحکم بچسبید الان دیگه دی ماه هم شروع شده وامتحانات نیم سال اول پس تامیتونیدتلاش کنیدازخیلی چیزابگذرید نمیگم خودتونومحدودکنیدبلکه میگم بابرنامه همه کارهاتون رومرتب انجام بدین وسروقت ولی برادرستون بیشترین وقت روبزارین.اینوداشته باشین تاانشالله باپستهای بعدی بازمیاییم پیشتون.مواظب دلهاتون باشید.خالق بهترین روزهای زندگیتون باشید.درپناه خداوندمنان.

دوستون دارم پریاگلی