"اِلا بِذِکرِ الله تطمئنِ القلوب"

این آیه یعنی خدا می گوید:
جوری ساخته ام تورا که جز با یاد من آرام نگیری !
💚