سیاوش قمیشی به نام مسیر

دریافت

الهی خم نشی وقتی که دردات

روی شونت مثِ یه کوله باره

تو میتونی بری از پا نیفتی

دیگه این راه برگشتن نداره

مسیر زندگی مثل یه روده

که آخر دل به دریا می سپاره

اگه بالا و پایین داره امّا

تهش حس رسیدن موندگاره

♫♫♫

آهنگ جدید سیاوش قمیشی به نام مسیر

♫♫♫

قبولش کن اگه حتی شکستی

نگو هرگز امیدت میره از دست

تو میتونی بری و پر بگیری

اگه شوق رهایی تو دلت هست

نگو هرگز امیدت میره از دست

مبادا وقت رفتن کم بیاری

مسیر زندگی مثل یه روده

که یعنی راهی جز رفتن نداری

برو تا آخر دنیا سفر کن

سفر کن تا دلت آروم بگیره

سفر مثل یه مرحم دل نشینه

نذار حسش توی قلبت بمیره

مسیر زندگی مثل یه روده

که آخر دل به دریا می سپاره

اگه بالا و پایین داره امّا

تهش حس رسیدن موندگاره

نگو هرگز امیدت میره از دست

مبادا وقت رفتن کم بیاری

مسیر زندگی مثل یه روده

که یعنی راهی جز رفتن نداری