قسمت دوم زیست گیاهی (دکتر عزتی)

پک صفر تا صد زیست گیاهی توسط دکتر عزتی میباشد که در 4 قسمت در اریبهشت 95 و ویژه کنکور 95-96 تهیه شده است.

توجه : تصاویر را حتما دانلود کنید که مکمل فایل صوتی میباشد.

قسمت دوم در 3 فایل تهیه شده به ترتیب لطفا دانلود کنید

زیست گیاهی