بچه ک بودیم رویهای زیادی داشتیم ازنوع رفتن ورسیدن بدو ن اینکه بفهمیمم وبدونیم اخرش چی میشه فقط میخواستیم اونقد با اصرار ک گاها براشم گریه میکردیم ک الا وبلا باید اون چیز حالا هرچی باشه روداشته باشیم درسته جنس رویاهاوخواستن هامون فرق کرده الان ولی اون خواستن مهم بود ک مصمم بودیم روش حس اینکه باید داشته باشیم حس راه رفتن اوایل زندگی حس افتادن گریه کردن دوباره بلند شدن گاها ی عروسک یا خوراکی جلو راهمون میزاشتن ک بلند شیم راه بریم وبهش برسیم چیزی از راه رفتن نمیدونستیم ولی بخاطر اینکه ب مقصدبرسم وپاداشمو بگیرم راه میرفتم حتی ب سختی ولی ی چیزی یادمه همیشه ی لبخندی رولب بچه ها هس وبوده وقتی صدامیزدن برو میتونی اون حسه ادمو هل میداداخ چ چقد خوب بود کم کم بزرگ شدیم وارد مدرسه ودوران استقلال ب تعبیرخودمان شدیم دوران رویاساختن وتحقق رویاها دوران اثبات خود افتخار ب خود شدیم درس خوندن ونخوندن رو تجربه کردیم تشویقمون کردن وتنبیه شدیم برا یادگیری حروف الفباکلی زحمت کشیدیم چون میدونستیم باید یادبگیریم کمترین پاداشش اینه اسم خودمونو خودمون بنویسیم این برامون بهترین کار دنیا بود بعد کم کم جدول ضرب اخ ک چقد سخت بود تازگیا براشروعش گاها قاطی میکردیم باهم حس خوبی داشت ن؟ب سختی یاد گرفتن چیزی ک حتی درموردش اگاهی نداشتیم ولی یادگرفتیمش میدونید چرا چون احساس نیاز میکردیم چون مصمم بودیم رویاهای بچیگیتونو یادتونه که من دکتر میشم یکی میگف پلیس یکی میگف معلم هر کسی ی جوری وی طوری دلش ولوله بود اسم رویاوهدفشامونو ک میشنیدیم لبخند میزدیم بهمون ک میگفتن خانم دکتر یا اقا مهندس فک میکردیم واقعا شده ومیشه با دوستامون بازی میکردیم خودمونو تو موقعیتش تصور میکردیم عالی بودن ها

الان اینجاییم ...یک بک پلی بزن ب عقب ی چند ثانیه مکث؟!!!!!الان چند سال ازاون دوران گذشته تو اینجایی ک هستی رویاهات وباورهات شاید تغییر کردن جسمت بزرگتر شده روحت هم همینطور اما هنوزم من پریام وتو وحید (صرفاجهت مثال)

من عوض نشده این مهمه الان بنگر چ کردی ایا رسیدی؟نرسیدی؟چرا؟سخت بود یا نتونستی یا نخواستی یا بازم بهانه؟تجارب خوبی داری ها اینکه گذشته چ کردی اینکه شکست خوردی اینکه نشد....بازم نمیشه؟ن این ک قانون نیس این باور توعه اگه بخوایی میشه ببین چرا رویاهاتو ول کردی چرا هدفتو نادید گرفتی براچی؟از خودت بپرس خودتو ب چالش بکش چرا؟

اگرم داری همچنان دنبال اهداف وارزوهات میری ک دمت گرم:)رفیق چند سال گذشت جایگاهتو پیدا کن مهم نیس دیروز چی بود وچی گذشت امروز ی روز جدید ی شروع تازس واقع بین باش دلت اگه میخوادحتما ی چیزی هست فرمانشو بده ب عقلتم با منطقت بروجلو...خواستم باتداعی خاطرات بچگی وسختیهاش ی کم درگیرت کنم ک بهانه ها قط بشه ودوباره راه بیفتی اینبار محکمتر وبا انرزی بیشتر

 

امید داشته باش...همیشه وبویزه تو بدترین شرایط...

داستان زندگی همین جا تموم نمیشه در اوج تاریکی یه روزنه کوچیک از نور میتونه کل تاریکی رو شکست بده....

ب سمتش برو....

نور بیشتر وبیشتر میشه...

هنوز تموم نشده...ب سمت نور برو با امید .صبر .لبخند

ایمان داشته باش که همین روزنه وهمین لبخند تاریکی رو شکست میده...

 

بزار باهات رو راست باشم نه مشکل کم میشه نه ترس

نه روزی میاد که ازاون به بعدفقط خوشبختی وارامش باشه...

تو.....

فقط تویی که باید قویتر بشی....

قویتر از ترس ومشکلات....

بزرگتراز سختیها ودردها...

بزار باشن.تو ازدرون قویترشو....

قوی باش ولبخند بزن

قوی باش وبلند بلند بخند....

اونی ک موندگار تویی.....

 

خوشبختی...

حال خوب...

ارامش...

لذت ولبخند رواز وسط مسیر پیدا نکنی.انتهای مسیر منتظرت نیست....

تلاش کن....

تغییرکن....

ادامه بده...

وازتمام اینها لذت ببر...

این یعنی خوشبختی وموفقیت...

 

از ادمایی ک جلوی پام سنگ انداختن.ممنونم....

اونا قطعا قویترم کردن.

از ادمهایی که بهم گفتن نمیشه وسخته بیشتر ممنونم ....

اونا باعث شدن کاری کنم بشه...

دنبال مثال نگرد خودت ی مثال فوق العاده ای..

 

درد.غم .اتفاقات بد منفی هاهمه یه روز تموم میشه....

افتخار واسه ادمی میمونه که تا انتها رفته ورویاهاشو رها نکرده...برو برس بدرخش:)

 

شاید گریه کردی.خسته شدی.باشه....

حق داری اما رها نکن...

روزای خوبتو بیار...

خدارو برا تک تک ثانیه هاتون ارزو میکنم 

حال دلتون خوب...

میتونی بدرخشی رفیق:)